Lipiec na budowie

Garaże pod budynkiem A w trakcie realizacji.